Jalostus

Jalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

  1. rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
  2. rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen
  3. koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
  4. rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

Jalostustoiminnassa pitää huomioida erityisesti eläinsuojelulain 8 § ja eläinsuojeluasetuksen 24 § sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva päätöslauselma.

Jalostuksen tueksi

Tiibetinterrierin jalostuksen perustana ovat jalostusohjesääntö ja jalostuksen tavoiteohjelma. Jalostustoimikunta tukee kasvattajia kasvatustyössä ja antaa suosituksia yhdistelmistä. Lisätietoja jalostuksesta löytyy myös Suomen Kennelliiton sivuilta.