Rotumääritelmän tulkinta - Kaula ja runko

KAULA JA RUNKO

1. Kaula ei liioitellun pitkä. Ks. virheet kuvista 7 ja 8.
2. Runko tiivis ja voimakas. Kylkiluut kaareutuvat hyvin sivuille, niin että rintakehä leveähkö sallien keuhkoille ja sydämelle hyvän tilan. Rotu on kotoisin ohutilmaisesta ympäristöstä, joten sillä on isot keuhkot ja sydän. Eturinta ei ole liioitellun leveä, eikä saa olla tynnyrimäinen, mutta sen tulee olla riittävän syvä ja ulottua kyynärpäiden korkeudelle.

Kuva 19. Rintakehän syvyys

rm19a syva

Syvä rintakehä

rm19b_matala

Matala rintakehä