PEVISA

m DSC 0002PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) on Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koirilla esiintyviä erityisen perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen. Ohjelman pääpaino on ongelmien ennalta ehkäisemisessä.

Tiibetinterrieri on mukana PEVISA-terveysohjelmassa, jonka avulla valvotaan perinnöllisiä PRA ja LL -silmäsairauksia. Molemmat sairaudet periytyvät tiibetinterrierillä autosomalisti resessiivisesti, eli väistyvän geenin aiheuttamana. Sairaudet johtavat sokeuteen, mutta sokeatkin koirat pystyvät jatkamaan elämäänsä kotikoirina. Sairaita ei käytetä jalostukseen, myös tunnettujen kantajien käyttöä pyritään välttämään. PEVISA-ohjelma tuli tiibetinterriereillä voimaan 1.1.2000.

PEVISA-ohjelman mukaan:

  1. Jokaiselta jalostukseen käytettävältä koiralta vaaditaan virallinen silmätarkastuslausunto, joka osoittaa, ettei koira sairasta kumpaakaan mainittua sairautta [Virallisia silmätarkastuksia tekevien eläinlääkäreiden lista Suomen Kennelliiton sivuilla]
  2. Lausunto ei astutushetkellä saa olla 12 kk vanhempi
  3. Jos koiralla ei astutushetkellä ole voimassa olevaa silmätarkastuslausuntoa, sen jälkeläisiä ei rekisteröidä
  4. Poikkeuslupamenettelyt sisältyvät ohjelmaan