Vuoden kasvattaja -säännöt

ttry tayte9

Vuoden kasvattaja -kilpailussa kasvattaja ansaitsee pisteitä kasvattiensa kilpa-ansioilla ja terveystutkimuksilla. Kilpailuun voi osallistua vähintään kahden tiibetinterrieripentueen kasvattaja. Osallistuminen on vapaaehtoista. Kasvattajan tulee itse ilmoittautua kilpailuun.

Kasvattaja tai kennelnimi saa pisteitä kaikista kasvateistaan, jotka kalenterivuoden aikana ovat saaneet vaadittavan tuloksen näyttelyissä, osallistuneet virallisiin kilpailuihin tai tiettyihin terveystutkimuksiin. Pisteissä huomioidaan myös TTry:n jalostustarkastukset ja kasvattajaluokkien menestys näyttelyssä.

Yhdelle koiralle ilmoitetaan kustakin kohdasta enintään viisi tulosta (5tulosta/kohta/koira). Myös kasvattajaluokalle huomioidaan enintään viisi tulosta.

Tuloksiin kelpuutetaan Suomessa saadut näyttely-, kilpailu- tai terveystutkimustulokset yhden kalenterivuoden ajalta. Tuloksiin ei huomioida ulkomaisia tuloksia.

PISTEET KERTYVÄT SEURAAVASTI:

Näyttelytulokset (enintään 5 tulosta/koira)

Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/tulos. Eli ROP- ja VSP-koirat eivät saa lisäksi SA-pistettä. Sen sijaan ROP- ja VSP-veteraanit saavat lisäksi myös SA-pisteet, mikäli ovat ko. näyttelyssä SA:lla palkittuja.
ROP = 3 pistettä
VSP = 3 pistettä
ROP-veteraani = 1piste
VSP-veteraani = 1piste
SA= 2 pistettä
edellisiä alemmat tulokset (osallistuminen) = 1 piste

Kasvattajaluokat (enintään 5 tulosta/kasvattaja)

Näyttelytulospisteisiin lasketaan vain yksi pistemäärä/tulos. Eli ROP- kasvattaja ei saa saa lisäksi KP –pistettä.
ROP- kasvattaja = 3 pistettä
Kasvattaja KP = 1 piste

Valionarvot

C.I.B = 5p
FI MVA 5p
FI TVA = 5p
FI AVA = 5p

Jalostustarkastus
Osallistuminen = 2 pistettä (vain näyttelyttämätön koira)

Muut viralliset kilpailut (enintään 5 tulosta/koira/laji)

Toko, agility, koiratanssi, luonnetesti, MH luonnekuvaus yms muut viralliset kokeet ja kilpailut
tulos = 3 pistettä
osallistuminen ilman tulosta = 1 piste

Terveystulokset (enintään 5 tulosta/koira)

Lonkkakuvaus
A-B tuloksesta = 4 pistettä
huonompi tulos = 1 piste

Kyynärkuvaus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste

Polvitutkimus
0/0 tuloksesta = 4p
huonompi tulos = 1 piste

Silmätarkastus (tuloksesta riippumatta) = 2p

muut viralliset terveystarkastukset (tuloksesta huolimatta) = 1 piste