Vuoden TT-veteraani 2007

1. sija
70/5
KANS, FIN, S, N, DK, EST, LTU MVA PMV-01-04 V-04 MV-03
FALAMANDUS ELLE SANS EGALE
Synt. 1998, narttu
(Pinrow Black Flash x Falamandus Crou De Girofle)
Kasv. Tanja Hakamo
Om. Laura Lehdistö & Tanja Hakamo

2. sija

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
57/5

KANS, FIN, EST, S MVA
FALAMANDUS ETOILE FIXE
Synt. 1998, narttu
(Pinrow Black Flash x Falamandus Crou De Girofle)
Kasv. Tanja Hakamo
Om. Maarit Päivärinta

3. sija


16/3

KANS, FIN, EST, LV, LTU MVA BALTV-99 EUV-99 LVV-99
KARAMAIN JASHODHARA
Synt. 1997, narttu
(Karamain Iravadi & Karamain Lady Losang)
Kasv. Tuula Plathan
Om. Heidi Myllymä