Kasvatus

Suunnitteletko pentuetta? ​


PEVISA 1.1.2023 alkaen,
Pentujen molemmilla vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu;

 •  lonkkakuvauslausunto
 • kyynärkuvauslausunto
 • astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto
 • astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto

- Tutkimusalaikärajat 12 kk
- Silmätarkastus on voimassa 12 kk, jos koiralla on todettu PRA tai LL, jälkeläisiä ei rekisteröidä.
- ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta).

Jalostus

Jalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

 1. rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
 2. rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen
 3. koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
 4. rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

  Jalostustoiminnassa pitää huomioida erityisesti eläinsuojelulain 8 § ja eläinsuojeluasetuksen 24 § sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskeva päätöslauselma.

  Jalostuksen tueksiTiibetinterrierin jalostuksen perustana ovat jalostusohjesääntö ja jalostuksen tavoiteohjelma. Jalostustoimikunta tukee kasvattajia kasvatustyössä ja antaa suosituksia yhdistelmistä. Lisätietoja jalostuksesta löytyy myös Suomen Kennelliiton sivuilta.
© Margit Suontausta
© Margit Suontausta