Uroslista

Uroslista on Tiibetinterrierit ry:n ylläpitämä rekisteri potentiaalisista jalostusuroksista. Se on osa rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa ja palvelun tarkoituksena on tukea kasvattajia jalostusyhdistelmiensä suunnittelussa.

Tiibetinterrierit ry:n kotisivuilla ylläpidetään tällä hetkellä kahta listaa:
1) lista kaikista vähintään EH:n saaneista tai jalostustarkastuksessa hyväksytyistä, alle 10-vuotiaista uroksista.
​2) lista, jolle omistajat itse ilmoittavat uroksiaan yhteystietojen kera. Itse ilmoitettavien urosten minimilaatuvaatimuksena on SA-tulos näyttelystä tai hyväksytty jalostustarkastus.

Urosten ilmoittaminen rekisteriin perustuu vapaaehtoisuuteen ja vain uroksen omistaja itse voi ilmoittaa koiransa tälle palstalle. Uroksen omistaja vastaa koiransa tietojen oikeellisuudesta. Koiran ilmoittaminen palstalle ei velvoita uroksen omistajaa antamaan koiraansa jalostukseen, vaan uroksen omistajalla säilyy oikeus valita nartut, joille hän mahdollisesti luovuttaa koiransa siitokseen.