PEVISA

PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) on Suomen Kennelliiton hyväksymä ohjelma, jolla pyritään ehkäisemään koirilla esiintyviä erityisen perinnöllisiä vikoja ja sairauksia. Ohjelman tavoitteena on vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai -toimintoja tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen. Ohjelman pääpaino on ongelmien ennalta ehkäisemisessä.


Tiibetinterrierin PEVISA-ohjelma 1.1.2023-31.12.2027

Jokaisella jalostukseen käytettävällä koiralla (sekä uroksella että nartulla) ON OLTAVA astutushetkellä:

* lonkkakuvauslausunto 
* kyynärkuvauslausunto sekä 
* voimassaoleva polvilausunto ja 
* voimassaoleva silmätarkastuslausunto

- Tutkimusalaikärajat 12 kk 
- Silmätarkastus on voimassa 12 kk, jos koiralla on todettu PRA tai LL, jälkeläisiä ei rekisteröidä. 
- Ulkomaisia uroksia koskeva  poikkeus: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta).

Suomen kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on vahvistanut sekä 12.10.2022  Tiibetinterrierin jalostuksen tavoiteohjelmapäivityksen v. 1.1.2023-31.12.2027 että uudet PEVISA-ehdot.